top of page
Sök
  • tomas282

Mönster i våra relationer

Att försöka fånga upp mönster i mänskligt samspel kan vara svårt. Särskilt när man är mitt i dem.


Det kan vara viktigt att både lyssna inåt och ha uppmärksamhet utåt. Det kan vara viktigt att försöka identifiera både sina egna känslor men även andras, t.ex familjemedlemmar. Vi kan notera "problemmönster", "förändrande mönster", "mönster av välbefinnande" och "mönster av 'falla-tillbka-i-problemmönster".


Att tänka i termer av mönster i par- och familjeterapi har flera konstruktiva fördelar. Dels kan det rikta vår uppmärksamhet på dessa mönster och hur de påverkar oss istället för att rikta det mot varandra. När vi ser hur det problematiska mönstret påverkar oss kan vi försöka hitta mönster i hur vi försöka undvika att hamna i det problematiska. När vi ser det lite tydligare, och kanske hittar ännu fler beskrivningar av det ”förändrande mönstret” kan vi komma närmare lösningar av problemen i parrelationen eller i familjerelationerna.


Det kan också hjälpa oss att ha mer konstruktiva samtal då ”problemet” placeras emellan oss istället för ”i dig” eller ”i mig”.
27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En historisk tillbakablick ur mitt perspektiv Det känns kul att ha startat upp lite igen med utbildningar. Efter att ha gjort ett uppehåll på några år känns det nytt, fräscht och inspirerande att möta

Jag har beslutat mig för att inte längre erbjuda psykoterapier i Göteborg. Det har visat sig bli för besvärligt att få till, främst för att resorna fram och tillbaks till Trollhättan tar oproportioner

I mina psykoterapeutiska samtal försöker jag så snart som möjligt leda oss in i beskrivningar av det önskade läget - vad som skulle behöva förändras för att du ska känna att det går åt rätt håll, och

bottom of page