top of page
Sök
  • tomas282

Det önskade läget

I mina psykoterapeutiska samtal försöker jag så snart som möjligt leda oss in i beskrivningar av det önskade läget - vad som skulle behöva förändras för att du ska känna att det går åt rätt håll, och tankar och idéer om vad det rent konkret innebär - istället för att stanna kvar länge i problembeskrivningar och relaterade beteenden, känslor och tankar.


Anledningen är att de beteenden, känslor och tankar som har skapat problemen kan inte samtidigt vara de beteenden, känslor och tankar som löser problemen.


Att hitta lösningar på problem bygger mer på reflektioner om möjligheterna snarare än insikt om problem.


Inget är dock "svartvitt" eller "antingen-eller" i psykoterapi. I viss mån behöver vi prata om problem och insiktsfullhet är värdefullt. Men som beskrivning om var fokus och huvudsakliga teman bör ligga är jag övertygad om det ovan sagda.


Nu närmar sig hösten. Ta tag i läget och hör av dig/er om du/ni känner att ni behöver det!

37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En historisk tillbakablick ur mitt perspektiv Det känns kul att ha startat upp lite igen med utbildningar. Efter att ha gjort ett uppehåll på några år känns det nytt, fräscht och inspirerande att möta

Jag har beslutat mig för att inte längre erbjuda psykoterapier i Göteborg. Det har visat sig bli för besvärligt att få till, främst för att resorna fram och tillbaks till Trollhättan tar oproportioner

bottom of page