top of page
Sök
  • tomas282

Bekräftande, respektfullt lyssnande - en övning i par- och familjeterapi eller hemma själva

Uppdaterat: 30 juli 2021

Det här är en övning som är bra att göra då och då i en par- eller familjeterapiprocess och som ni kan göra hemma.

Det bygger på att inte ha en klandrande ton och att inte argumentera eller ifrågasätta varandras yttranden. Ni talar i en form av turtagande. Syftet är att känna sig säker på att ha blivit förstådd.


Så här gör ni:

1) Tänk efter - vad är viktigt som du önskar att den andre ska förstå

2) Följ det här sättet att formulera dig: "Det jag önskar att du förstår är.....(och så säger du vad du vill, men du får bara prata max ca 30 sek.) Poängen är att vara kärnfull och inte prata en lång stund, vilket du förstår varför i nästa steg

3) När du har talat färdigt ska den andre upprepa det du har sagt. Följ det här sättet att formulera dig: "Om jag har förstått dig rätt önskar du att jag ska förstå...... (och där upprepar du det den andre sagt)

4) Nu är det du igen som ska bekräfta om den andre har förstått dig rätt. Om du upplever att den andre inte har förstått rätt får du formulera dig igen. Därefter är den andre åter på punkt 3. När du känner att du har blivit förstådd tackar du. Följ det här sättet att formulera dig: "Ja, det stämmer. Tack"


Där byter ni sedan så den andre blir den som börjar på punkt 1.


Gör denna övning ca 4-5 gånger och sedan stanna upp. Undvik nu att börja argumentera med varandra utan prata istället om hur var och en av er upplevde den här övningen, vad som var positivt för dig och vad du "tar med dig" ifrån övningen som något hjälpsamt i hur ni kommunicerar med varandra.


Lycka till! :)


49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Samarbete för Trygghet och Signs of Safety

En historisk tillbakablick ur mitt perspektiv Det känns kul att ha startat upp lite igen med utbildningar. Efter att ha gjort ett uppehåll på några år känns det nytt, fräscht och inspirerande att möta

Mottagningen i Göteborg avvecklas

Jag har beslutat mig för att inte längre erbjuda psykoterapier i Göteborg. Det har visat sig bli för besvärligt att få till, främst för att resorna fram och tillbaks till Trollhättan tar oproportioner

Det önskade läget

I mina psykoterapeutiska samtal försöker jag så snart som möjligt leda oss in i beskrivningar av det önskade läget - vad som skulle behöva förändras för att du ska känna att det går åt rätt håll, och

bottom of page