top of page

Samarbete för Trygghet
- ett lösningsfokuserat och systemiskt arbetssätt i barnskyddsarbetet

Jag har utbildat och handlett personal inom socialtjänstens barn- och familjeenheter, såväl chefer, utredare och familjebehandlare, i ca 15 år, från 2005 till 2018.

 

Under några år har jag tagit en paus från att utbilda. Dels för att jag personligen behövde det, men också som en följd av pandemin. Nu känner jag mig inspirerad för att börja återuppta utbildningsverksamheten igen.

Jag har 40 år inom yrket som socionom och  har bl.a arbetat på barn- och familjeenheten i Trollhättan i många år. Jag har också samarbetat i många år med Andrew Turnell under begreppet Signs-of-Safety. Jag avbröt det samarbetet 2013 då jag inte kunde försvara hans idé om licenskrav för ett arbetssätt som bygger på välkända modeller som lösningsfokus och systemiskt arbetssätt. Nu använder jag därför begreppet Samarbete för Trygghet vilket jag anser är ett mkt passande begrepp på lösningsfokuserat och systemiskt barnskyddsarbete. Under de år jag har utbildat och använd begreppet Signs-of-Safety anser jag mig också i praktiken ha anpassat modellen till vår svenska kontext. 

Jag erbjuder olika utbildningsupplägg men gärna en form som bygger på en kombination av några sammanhållna utbildningsdagar och sedan en period av handledning/implementeringsstöd över en lite längre tidsperiod som ett halvår till ett år. Det anser jag är den effektivaste vägen för en arbetsgrupp att utveckla det lösningsfokuserade och systemiska arbetssättet.

Är ni intresserade? Maila mig en förfrågan så här jag av mig till er.

Här kan ni ladda ner den arbetsbok om Samarbete för Trygghet som jag skrev 2017

bottom of page