top of page
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook

Grupphandledning

Jag erbjuder handledning på systemisk, narrativ, lösningsfokuserad grund där min huvudinriktning är grupphandledning för socialtjänst, skola och olika former av vårdinstitutioner. 

I min handledning utgår jag alltid från den frågeställning deltagare presenterar, eller som vi efter lite kort utforskande kommer fram till. Den aktuella frågeställningen kan hamna i någon av de tre centrala teman som all handledning berör; arbetsprocess (ofta kallad "ärendehandledning"), metodval eller personlig processupplevelse (ofta kallad "processhandledning").

Arbetsprocess får inte förväxlas med arbetsledning. I handledningen arbetar vi med strategiska val i arbetsprocessen för att nå det professionella syfte/mål som du/ni har uppställt. Det är särskilt viktigt i i de mer allvarliga situationerna.

Metodval arbetar vi med när du behöver fundera över de olika systemiska, narrativa, lösningsfokuserade metoderna/teknikerna i samtal och möten.

Personlig processupplevelse är kanske det viktigaste handledningsområdet. Som professionell är jag alltid personligt närvarande. Mina etiska, moraliska och kunskapsbaserade grunder färgar och färgas alltid av arbetsprocesserna jag befinner mig i. Ofta kan man som professionell få svårt att navigera i de starka personliga processer man hamnar i. Att belysa, reflektera över och ta kontroll över dessa känslomässiga delar är av yttersta vikt i psykosocialt arbete.

 

 

My Approach
bottom of page