top of page

Extern resurs för företag och organisationer

För personal och chefer:

- krisstöd,

- debriefing efter traumatiska händelser,

- korttidspsykoterapi  vid livskriser som har koppling till arbetet som t.ex utmattningsdepression och konflikter på arbetsplatsen 

För företaget:

- teambuilding för arbetsgrupper där konflikter påverkar gruppens prestationer eller för nysammansatta grupper

- chefsstöd/chefshandledning i komplexa och svåra situationer i företaget/organisationen

- stöd i arbetsrehabilitering för långtidssjukskrivna anställda 

Jag har lång erfarenhet av arbete med personalgrupper, ledningsgrupper och av arbete med yrkesrehabilitering

bottom of page