Sök

Uppdaterat: 10 juni 2021

Det är med glädje jag nu kommer att öppna min mottagning här i Trollhättan. Jag har hittat en mycket fin lokal centralt i stan som lämpar sig väl för familjeterapi med många familjemedlemmar, parterapi och individuell psykoterapi.


Jag har lång erfarenhet som socionom där jag har arbetat med ungdomar, familjer och även vuxna långtidssjukskrivna i yrkesrehabilitering.


Socialstyrelsen utfärdar legitimation som psykoterapeut. Det är på sätt och vis också en kvalitetsgaranti. Att utbilda sig till leg. psykoterapeut är förenat med höga krav och tar många år sammantaget. Som legitimerad psykoterapeut krävs också många timmars egen terapi, för att öka sin självkännedom. Det innebär också att jag ska följa den lagstiftning och de etiska riktlinjer som gäller för leg. psykoterapeuter. Jag är skyldig att föra journal och jag är ansvarig inför socialstyrelsen att jag bedriver en seriös verksamhet baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.


Jag är även handledare och har kompetens att handleda arbetsgrupper som på olika sätt har ett psykosocialt anslag i sina arbetsuppgifter. Jag är också utbildad Re-teaming coach, dvs jag kan erbjuda arbetsgrupper som har kommit i konflikt med varandra ett program i syfte att komma tillrätta med gruppens samarbetssvårigheter.


Jag hoppas att min mottagning blir både aktiv och uppskattad.

169 visningar0 kommentarer
  • tomas282

Uppdaterat: 6 juni 2021Den danske psykologen Edgar Rubin skapade den här bilden 1915. Han ville visa att vi inte kan se två olika bilder exakt samtidigt. När du tittar på bilden kanske du lägger märke till att ditt fokus hoppar mellan vasen och de två ansiktena och att det är lättare att fokusera på ansiktena. Bilden används ibland i systemiska familjeterapeutiska sammanhang för att förklara att de relationella sambanden, dvs fokus på vasen, interaktioner och kommunikation MELLAN individerna i paret/familjen är viktigare än det som finns INOM individerna i paret/familjen.


Som psykoterapeut tycker jag det är en viktig princip. I västvärlden placeras ofta problemet "i personen" - DU har ett problem och DU orsakar problem. Det synsättet är också dominerande inom psykiatrin. Våra beteenden tolkas linjärt som entydiga konsekvenser av hurdan jag är (eller har blivit). Ett alternativt synsätt som har vuxit fram vill istället se problemet kopplat till sin kontext - dvs i vilket sammanhang och i vilka relationella kopplingar problem uppstår. Givetvis har varje individ ett ansvar för sina handlingar och däri ligger också att varje individ i ett system måste också ta ansvar för problembeteenden.


En av de mest kända grundarna av den lösningsfokuserade skolan har visst uttryckt sig så här (min minnesbild av uttrycket som säkert har förvrängts lite av mina associationer och erfarenheter): "De tankar, känslor och beteenden som har skapat ett problem, kan inte vara de tankar, känslor och beteenden som löser problemet".


Om vi kombinerar de här två synsätten blir slutsatsen för mig en möjlighet att se problem som definierade i relation till den kontext/sammanhang och de relationer som de uppträder i och att hitta lösningar på problemen bygger på att identifiera och beskriva den framtida önskade situation som man vill uppnå - och beskriva konkreta steg framåt som man är beredd att ta för att komma dit.


31 visningar0 kommentarer