Sök
  • tomas282

Uppdaterat: 31 juli 2021

När vi tänker på ordet "ångest" förknippar vi det, helt riktigt, med en obehaglig känsla. Ångest skapar orostankar som bara mal på och kroppen reagerar med tryck över bröstet, hjärtat slår hårdare, det känns som vilda fjärilar i magen och man kan bli darrig i både ben och armar.


Samtidigt är ångesten en varningssignal till oss, som får oss att agera. T.ex att dra sig ur något som man känner att man inte klarar av och som skapar själva ångestpåslaget. I normala fall är detta något positivt för oss. Det hjälper oss att hantera situationer som blir för hotande eller svårt. De lindriga ångestpåslagen signalerar till oss att agera för att skydda oss.


Men när ångesten blir ihållande, skapar ett lidande och börjar begränsa mig på ett sätt som jag inte vill - då är det dags att göra något åt det. Ibland kan det hjälpa att prata med någon i sin familj eller en nära vän. Att kunna dela det man oroar sig för och i samtalet få idéer som kan vara till hjälp.


Ibland räcker inte det och då är det dags att söka professionell hjälp. Det är där psykoterapeuten kommer in i bilden. Vi har kunskap och erfarenhet om hur en ångestinriktad psykoterapi ska utföras. Jag tänker att det alltid är bäst att först försöka lösa ångestproblemet genom en psykoterapi istället för att börja med en medicinering. Psykofarmaka är nödvändigt i många fall men har långt allvarligare biverkningar och är förenat med större risker än en psykologisk behandling - psykoterapi.

36 visningar0 kommentarer

Uppdaterat: 30 juli 2021

Det här är en övning som är bra att göra då och då i en par- eller familjeterapiprocess och som ni kan göra hemma.

Det bygger på att inte ha en klandrande ton och att inte argumentera eller ifrågasätta varandras yttranden. Ni talar i en form av turtagande. Syftet är att känna sig säker på att ha blivit förstådd.


Så här gör ni:

1) Tänk efter - vad är viktigt som du önskar att den andre ska förstå

2) Följ det här sättet att formulera dig: "Det jag önskar att du förstår är.....(och så säger du vad du vill, men du får bara prata max ca 30 sek.) Poängen är att vara kärnfull och inte prata en lång stund, vilket du förstår varför i nästa steg

3) När du har talat färdigt ska den andre upprepa det du har sagt. Följ det här sättet att formulera dig: "Om jag har förstått dig rätt önskar du att jag ska förstå...... (och där upprepar du det den andre sagt)

4) Nu är det du igen som ska bekräfta om den andre har förstått dig rätt. Om du upplever att den andre inte har förstått rätt får du formulera dig igen. Därefter är den andre åter på punkt 3. När du känner att du har blivit förstådd tackar du. Följ det här sättet att formulera dig: "Ja, det stämmer. Tack"


Där byter ni sedan så den andre blir den som börjar på punkt 1.


Gör denna övning ca 4-5 gånger och sedan stanna upp. Undvik nu att börja argumentera med varandra utan prata istället om hur var och en av er upplevde den här övningen, vad som var positivt för dig och vad du "tar med dig" ifrån övningen som något hjälpsamt i hur ni kommunicerar med varandra.


Lycka till! :)


36 visningar0 kommentarer
  • tomas282

Uppdaterat: 2 juli 2021

I augusti 2019 deltog jag i en tvåveckors utbildning i systemisk familjeterapi på CFTC, Calgary, Alberta, Canada.


Institutet har en bakgrund som startar 1973 när Karl Tomm, psykiater och leg.psykoterapeut och en av de "stora" i familjeterapisammanhang startade "the family program" på Calgary Universitet. Det utvecklades senare till Calgary Family Therapy Centre.


De erbjuder årliga sk "externships" för max 15 deltagare från olika håll i världen. De två veckorna jag var där var jag den ende europén i gruppen. Andra deltagare kom från Singapore, Mexico, Colombia, USA och Canada.


Karl Tomm har skrivit många mkt intressanta och viktiga artiklar om familjeterapi. Ex.vis tre artiklar om "interventive interviewing del 1, 2, 3" samt två artiklar om Milanomodellens arbete "One perspective on the Milan systemic approach" del 1 och del 2


De senaste 25 åren har Karl Tomm och medlemmar på CFTC utvecklat ett system som syftar till att fokusera på de interpersonella och interaktionella mönster som människor skapar och ingår i, som har extremt stor betydelse och inflytande över hur vi upplever vår verklighet och för vår psykiska hälsa. De kallar detta system för "Patterns of Interpersonal Interactions" vilket också är titeln på den bok de har skrivit som beskriver teorin och praktiken på ett bra sätt.


De två veckorna på CFTC var enormt lärorika för mig och har fördjupat min förståelse för processer i familjer, som jag har stor användning av som familjeterapeut.


Här är ett litet galleri av bilder från CFTC.


Lite stadsmiljö. Calgary är en fin stad

Karl i dialog med fokuserade kursdeltagare

Karl Tomm och jag

Hela gruppen plus personal

Ett besök i Banff förstås. Lake Louise


15 visningar0 kommentarer